Bijbelstudiegids "Papagebed" papieren uitgave (40 pagina's)

€ 7,50

Gebed wordt wel de hartslag van het Christenleven genoemd. Maar als dat zo is dan is het ook goed en verstandig om onszelf van tijd tot tijd een aantal vragen te stellen; ‘hoe staat het er dan voor met mijn hartslag?’ en ‘hoe staat het met de hartslag van de kerk die ik bezoek?’ Mijn ervaring is dat deze hartslag die krachtig en regelmatig zou moeten zijn nogal eens hapert.

 

De meeste Christenen zijn het erover eens dat gebed enorm belangrijk is maar tegelijkertijd ook een van de meest lastige dingen van het leven als Christen. Maar al te snel verwordt het bidden tot het indienen van een vragenlijstje bij God of het voeren van een monoloog tegen een muur die toch niet antwoord. Met die ervaringen kunnen ook de verwachtingen kleiner worden. Zal God echt luisteren naar mijn gebed? Zal Hij ook antwoorden en hoe doet Hij dat dan? Het wordt een vicieuze cirkel waar je dan in terecht komt. Gebed wordt gewoonte, verwachtingen nemen af en de frequentie waarmee je bidt wordt steeds lager.

 

Tijdens deze studie wil ik samen met jou, aan de hand van de Bijbel en het boek “ik zeg Papa” van Larry Crabb, op zoek gaan naar God zelf. Gebed is toch allereerst de plaats waar God en mens elkaar ontmoeten. Daar waar die ontmoeting beleefd wordt zal gebed het centrale punt van het Christenleven gaan vormen en de bron van waaruit de rest van het leven vorm krijgt. Bidden is de relatie met God beleven en vieren.

 

*inclusief gratis gebedsdagboekje!

40 pagina's